Laquets d'Estibet d'Estom

Altitude: 2472 m - superficie: 0.3 ha IGN Top 25
      Vue 3D
  Altitude Laquets d'Estibet d'Estom avec l'api google = 2475 m