Vall Ferrera

Abritel - Locations de particulier à particulier
              
lat: 42.5480° long: 1.3218° Carte Rando Edition
Estany del Port de Boet - Estany de Baborte - Estanyet de Norís - Estanys d'Aixeus - Basses de la Ribera de Tirvia - Estanys del Torn - Estanys de la Llaguna - Estanyol de Canalbona - Estanys de Baiau - Estany d'Areste - Estanys de Baborte - Estany del Port Vell - Estany Fondo - Estany de Sotllo - Estany d'Estats - Estany occidental de Canalbona - Estanys de la Coma de Sotllo - Estanyet de Baiau - Estanys d'Escorbes -