Estanyet de Besiberri de Dalt

Altitude: 2165 m - superficie: 0.5 ha Acheter Carte
        Vue 3D
  Altitude Estanyet de Besiberri de Dalt avec l'api google = 2162 m