Estany dels Barbs

Altitude: 2370 m - superficie: 2.0 ha Acheter Carte
        Vue 3D
  Altitude Estany dels Barbs avec l'api google = 2375 m