Estany del Cap de Llauset

Altitude: 2450 m - superficie: 4.5 ha Acheter Carte
        Vue 3D
  Altitude Estany del Cap de Llauset avec l'api google = 2436 m