Estanys del Mig

Altitude: 2230 m - superficie: 1.6 ha Acheter Carte
        Vue 3D
  Altitude Estanys del Mig avec l'api google = 2226 m