Estany Tort de Peguera

Altitude: 2330 m - superficie: 0.3 ha Acheter Carte
        Vue 3D
  Altitude Estany Tort de Peguera avec l'api google = 2312 m