Estanys Petits de Peguera

Altitude: 2610 m - superficie: 0.3 ha Acheter Carte
        Vue 3D
  Altitude Estanys Petits de Peguera avec l'api google = 2601 m