Estany del Port de Ratera

       
Altitude 2470 m - superficie 1.6 ha
ICC : www.icc.cat

Espot - Riu de Ratera