Estany del Cap de Llauset


Altitude: 2450m - superficie: 4.5ha
        Vue 3D
ICC : www.icc.cat