Estany de la Cabana de Ratera

       
Altitude 2170 m - superficie 0.5 ha
ICC : www.icc.cat

Espot - Riu de Ratera