Estanys de Trescuro

       
Altitude 2045 m - superficie 0.5 ha
ICC : www.icc.cat

Espot - Riu de Peguera