Estanys Petits de Peguera

       
Altitude 2610 m - superficie 0.3 ha
ICC : www.icc.cat

Espot - Riu de Peguera