Vall Ferrera

Abritel - alquileres de particular a particular
              
latitude: 42.5480° longitude: 42.5480°
ICC : www.icc.cat
Vall Ferrera - Pallars Sobirà - Estanys de la Vall Ferrera La Vall Ferrera située à l'ouest de l'Andorre, est la vallée la plus orientale des trois grandes vallées du Pallars Sobirà, c'est la vallée d'Alins et d'Arreu
Estany del Port de Boet - Estany de Baborte - Estanyol de Canalbona - Estanyet de Norís - Estanys d'Aixeus - Basses de la Ribera de Tirvia - Estanys del Torn - Estanys de la Llaguna - Estanys de Baiau - Estany d'Areste - Basses de Baborte - Estany de Baborte de Dalt - Estany del Port Vell - Estany Fondo - Estany de Sotllo - Estanyol Occidental de Canalbona - Estany d'Estats - Estanys de la Coma de Sotllo - Estanyet de Baiau - Estanys d'Escorbes -