Estanys de Dalt de Baciber, Pallars, acotada à Valencia d'Aneu, 2320m & 7ha et 2310m & 6ha.

Macizo: . Salida : . Excursión : Subida -  Estanys de Rosari de Baciver
Estanys de Dalt de Baciber
  Estanys de Dalt de Baciber
Estanys de Dalt de Baciber
foto según Christophe Reinard   
  Estanys de Dalt de Baciber
Estanys de Dalt de Baciber
foto según Lilou   
  Estanys de Dalt de Baciber
Estanys de Dalt de Baciber
foto según Lilou   
  Estanys de Dalt de Baciber
Estanys de Dalt de Baciber
foto según Lilou   


Si conocen información sobre este lago o para publicar una fotografía: escriben - gracias