Estanys de Dalt de Baciber, Pallars, acotada à Valencia d'Aneu, 2320m & 7ha et 2310m & 6ha.

Macizo: . Salida : . Excursión : Subida -  Estanys de Rosari de Baciver
Estanys de Dalt de Baciber - @ Ivo Vanmontfort
  
Estanys de Dalt de Baciber - @ Christophe Reinard
foto según Christophe Reinard   
  
Estanys de Dalt de Baciber - @ Lilou
foto según Lilou   
  
Estanys de Dalt de Baciber - @ Lilou
foto según Lilou   
  
Estanys de Dalt de Baciber - @ Lilou
foto según Lilou   


Si conocen información sobre este lago o para publicar una fotografía: escriben - gracias